Asunto-osakeyhtiölain tiedoksiantosääntelyn muutos voimaan 8.7.

Asunto-osakeyhtiölain tiedoksiantosääntelyn muutos voimaan 8.7.

Julkaistu: 28.06.2024

Laki asunto-osakeyhtiölain 8. luvun muuttamisesta tulee voimaan 8.7.2024. Muutos tuo helpotusta tilanteisiin, joissa tiedoksianto joudutaan tekemään Suomen rajojen yli osakkaalle, vuokralaiselle tai muulle käyttöoikeuden saaneelle.

Taloyhtiöllä on oikeus toimittaa hallintaanottovaroitus ja yhtiökokouspäätös tiedoksi julkaisemalla virallisessa lehdessä ja toimittamalla tieto siitä osakehuoneistoon. Jos tiedoksiannon kohteen sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa, tieto on lisäksi lähetettävä tähän sähköpostiosoitteeseen. Tämä uusi tiedoksiantotapa on viimesijainen ja tulee kyseeseen vain tilanteissa, joissa tiedoksiannon kohde (osakas, vuokralainen tai muu käyttöoikeuden saanut), jonka osoite on yhtiön tiedossa, oleskelee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, johon todisteellinen tiedoksianto ei ole mahdollista. Lakimuutos on välttämätön, jotta hallintaanottoon liittyviä tiedoksiantoja saadaan toimitettua esimerkiksi Venäjällä oleskeleville osakkaille.

Huomionarvoista on, että tämän uuden tiedoksiantokeinon käyttäminen hallintaanottovaroituksen tai -päätöksen tiedoksiantamisessa edellyttää taloyhtiöltä esitoimena tiedoksiannon jättämistä käräjäoikeuden haastemiehen tehtäväksi. Haastemies antaa taloyhtiölle tarvittavan todistuksen tiedoksiantotavan käyttämiseksi. Tämän jälkeen taloyhtiö voi huolehtia tiedoksiantamisesta uuden tiedoksiantotavan mukaisin toimin.

Lisäksi yhtiökokouksen hallintaanottopäätöksen tiedoksiantosäännös muuttuu kaikissa rajat ylittävissä tiedoksiantotapauksissa, kun päätöstä ei enää tarvitse saada tiedoksiannettua 60 päivän kuluessa yhtiökokouksesta. Riittävää on, että yhtiökokouspäätöksen tiedoksiantamista ulkomailla oleskelevalle osakkaalle tai muulle tiedoksiannon kohteelle haetaan 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tiedoksiantamista on haettava siten kuin haasteen tiedoksiannosta on säädetty.

Lisäksi asunto-osakeyhtiölakiin on lisätty säännös haasteen tiedoksiantamisesta hallintaanottoon liittyvässä häätöasiassa. Tältä osin lakimuutos koskee muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa oleskelevaa osakasta tai muuta tiedoksiannon kohdetta, jonka osoite on yhtiön tiedossa, mutta todisteellinen tiedoksianto ko. maahan ei ole mahdollista. Lakimuutoksella turvataan mahdollisuudet häätöprosessien läpivientiin.

Kiinteistöliitto on osallistunut lakimuutoksen valmisteluun oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Kiinteistöliitto on kannattanut kiireellistä lakimuutosta, mutta pidämme tärkeänä, että hallintaanottosääntelyn toimivuuden laaja-alaisempaa tarkastelua jatketaan käynnissä olevan asunto-osakeyhtiölain päivittämishankkeen yhteydessä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.