Kiinteistöalan edustajia kunnalliseen päätöksentekoon

24.2.2021

Tulevissa kuntavaaleissa valitaan edustajat päättämään mm. kunnallisista kiinteistöihin kohdistuvista pakollisista kulueristä. Näihin kuuluvat kaukolämpö, jätehuolto, kiinteistösähkö, rakennuksien ja tonttien kiinteistövero, vesi- ja jätevesi- sekä hulevesimaksut. Näitäkin, kuten muitakin kuin palkkaveroa, voisi kutsua piiloveroiksi.

Meri-Lapin alueella nämä kulut edustavat valtakunnallista keskitasoa ollen v. 2020 tilastojen mukaan n. 2,50 €/m2/kk kaikista asumisen kuluista. Lapin ja koko maan huippua edustaa Rovaniemi joka laskuttaa asukkaitaan 3,20 €/m2/kk. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ko. maksut ovat nousseet alueellamme 23,3  % kun muut palkat tai kustannukset eivät ole nousseet vastaavasti (elinkustannusindeksi noussut 11,3 % vastaavana aikana). Valtakunnallinen keskiarvo on ollut samana aikana 35 % jolloin alueemme on verottanut asukkaitaan varsin maltillisesti. Viime vuosikymmeninä on kunnissa ollut tapana eriyttää mm. veden-  ja sähkön tuotannot/ - toiminnot omaksi osakeyhtiöiksi. Joissakin kaupungeissa ja kunnissa nämä yhtiöt sitten tulouttavat voittojaan takaisin kaupungeille ja kunnille, mitä en pidä hyvänä kehityksenä. Sehän tarkoittaa sitä, että niiden laskutukset asukkailta ovat olleet ylisuuria. Niiden ei kuulusi olla voittoa tuottavia yksiköitä vaan perittävät maksut pitäisi kattaa kiinteät menot + mahdolliset investoinnit.

Nämä osittain veroluonteiset maksut ovat liian usein ns. piiloveroja joita ei pitäisi käyttää muuhun kuin suoraan sen toimialaan kohdistuviin kuluihin. Toisaalta autoiluun kohdistuvat veroluontoiset maksut eivät edes murto-osiltaan mene tiestön parantamiseen vaan ihan muuhun tarkoitukseen. Yhteiskunta/ valtio-valta on tässäkin suhteessa antanut liian suuren määrän velvoitteita kunnille joihin niiden on sopeuduttava vaikka sitten nostamalla em. piiloveroja enemmän kuin olisi tarpeen. Toisaalta nämä verotettavat kohteet ovat myös arvovalintakysymyksiä joista voidaan taittaa peistä loputtomiin.   

Nämä kyseessä olevat kuluerät ovat sellaisia johon tulevat vaaleissa valitut valtuutetut voivat vaikuttaa. Siksi olisi toivottavaa, että kunnallisiin päätöksentekoelimiin tulisi valituksi kiinteistöalaa tuntevia henkilöitä. Tärkeintä on kuitenkin, että on yleensä kiinnostunut yhteisten asioiden hoidosta.

 Eero Tuokila

Eero Tuokila

hallituksen puheenjohtaja, Kiinteistö Oy Itätuuli

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.