Asunto-osakeyhtiön strategian laatiminen on olennainen osa taloyhtiön toimintaa

22.9.2023

Strategialla rakennetaan yhdessä toimiva ja arvoansa kohottava taloyhtiö niin, että osakkaiden varallisuus kasvaa.

Asunto-osakeyhtiötä kutsutaan yleisesti taloyhtiöksi, mutta asunto-osakeyhtiö on periaatteessa kuin yritysmaailman osakeyhtiö / yritys. Asunto-osakeyhtiö on suomalaisen osakasyhtiön erityismuoto, jota säädetään asunto-osakeyhtiölaissa.  

Asunto-osakeyhtiö on kokonaisuus missä organisaatiot nähdään systeeminä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Systeemissä tapahtuu koko ajan muutoksia, resurssit, tiedot ja taidot, joita otetaan vastaan ja käyttöön ovat yhtiön energiavirtoja. Jotta energiavirrat saadaan kehittymään ja organisoitumaan kohti tehokkaampia toimia, tarvitaan siihen strategia.  

Asunto-osakeyhtiön strategian laatiminen tulisi olla yhtä olennainen osa taloyhtiön toimintaa kuin liikeyrityksessäkin. Jokaisella yrityksellä on strategia, visio ja missio, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa. Strategiassa, visio on halu ja toive sekä tavoite tulevaisuudesta, joka myös pitää innostaa ja kasvattaa sekä sitouttaa osakkaiden halua parantaa toimintatapoja. Pitkällä aikajänteellä rakennettu yhteinen visio on taloyhtiön menestystekijä. Visiota luodessa ennakkoluulottomuus, rohkeus ja mielikuvitus ovat tarpeen, mutta niin myös analyyttisyys ja loogisuus. 

Missio taas kuvailee toimintaa ja perustehtävää sekä tarkoitusta. Hyvä missio ohjaa toimintaa olemalla kaiken toiminnan perusta sekä on mahdollisimman pysyvä strategiassa. Mission määrittelyssä pitää huomioida toiminnan laajuus, niin että se on realistinen ja toteutettavissa.  

Arvot taas muodostavat asunto-osakeyhtiölle omat kulttuurin arvot, jotka ovat tärkeitä. Arvoja on luonnollisesti paljon, esim. huolehtia osakkeiden omaisuudesta, ottaa huomioon vanhukset ja liikuntaesteiset jne., siksi ne kannattaa ilmaista selkeästi. Nämä perusarvot ovat kuitenkin ydinarvoja, jotka ohjaavat toimintaa olemalla voimakkaita, pysyviä ja ajasta tai paikasta riippumattomia periaatteita. 

Asunto-osakeyhtiön strategian laatiminen on vaativa ja iso ponnistus, joka vaatii koko taloyhtiö osakkaiden sitoutumista. Niin kuin yritysmaailma tarvitsee strategian, arvot ja mission, niin myös asunto-osakeyhtiöt tarvitsevat arvot, mission ja vision. Arvot ja visio rakentuvat vähitellen luoden taloyhtiölle mission. Arvot kertovat asukkaiden tunnetiloja siitä, mitä pitävät tärkeänä ympäristössään, esim. ekologisuus, vanhukset ja liikuntaesteiset. Missio puolestaan ilmaisee, miksi taloyhtiö on olemassa sekä mitä arvoja noudatetaan taloyhtiön kehityksen suunnassa. Missiossa on otettava huomioon myös pakolliset ohjaavat tekijät, kuten tiedossa olevat tulevaisuuden remontit, kiinteistön laatuun liittyvät asiat sekä mahdollisen sijainnin luomat erityiskohdat. Pitkäntähtäimen suunnittelu PTS on yksi tärkeä osa-alue strategiassa. Tärkeimpänä asiana missiossa on määritellä, miksi asukkaat haluavat asua taloyhtiössä ja mihin suuntaan he haluavat kehittää sitä. 

Selkeästi laadittu strategia pitää yllä ja nostaa osakehuoneistojen arvoa. Hyvin laadittu strategia kokoaa yhteen eri toimijoiden resurssit, tiedot ja taidot, joiden avulla taloyhtiön visio toteutuu ja sitouttaa eri toimijat kohti yhtiölle asetettua tavoitetta.  

 Jouko Arvola

Jouko Arvola

Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen hallituksen jäsen, taloyhtiön puheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.